Soal Ujian UTS Pkn Kelas 6 Semester 2 Update

Soal Ujian UTS Pkn Kelas 6 Semester 2 Update
Materi Soal Ujian UTS PKn Kelas 6
Biasanya setiap guru akan memberikan materi yang sudah dikuasai para siswa/i nya. Berikut admin bagikan materi Soal Ujian Tengah semester (UTS) bagi kalian yang duduk dibangku sekolah kelas 6 sebagai ajang uji coba untuk menghadapi UTS yang sebenarnya.

Soal Ujian UTS Pkn Kelas 6

I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar ! 

1. Kerjasama ASEAN dimulai ketika terjadi Deklarasi....

A. Bangkok
B. Singapura
C. Kuala Lumpur
D. Jakarta

2. Pada awal berdirinya, anggota ASEAN berjumlah....
A. 5 negara
B. 6 negara
C. 7 negara
D. 8 negara

3. Tukar-menukar misi kesenian dalam ASEAN merupakan kerjasama dalam bidang....

A. politik
B. ekonomi
C. kebudayaan
D. keamanan

4. Sekretariat tetap ASEAN berada di ....

A. Manila
B. Jakarta
C. Bangkok
D. Singapura

5. Negara anggota ASEAN yang tidak mengalami penjajahan bangsa barat adalah....

A. Indonesia
B. Malaysia
C. Brunei Darussalam
D. Thailand

6. Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut....

A. multilateral
B. politateral
C. bilateral
D. diplomasi

7. Ibukota negara Myanmar adalah....

A. Bangkok
B. Yangon
C. Phnom Penh
D. Vientien

8. Negara-negara Asia Tenggara rata-rata merupakan negara....

A. agraris
B. industri
C. modern
D. maju

9. Narsisco Ramos berasal dari negara....

A. Malaysia
B. Filipina
C. Singapura
D. Thailand

10.Arti warna kuning pada logo ASEAN adalah....

A. keamanan
B. kesucian
C. kemakmuran
D. dinamis

11.Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota ASEAN yang....

A. ke-6
B. ke-7
C. ke-8
D. ke-9

12.Bentuk negara Thailand adalah....

A. republik
B. serikat
C. kesatuan
D. kerajaan

13.Memajukan perdagangan di lingkungan ASEAN termasuk kerjasama dalam bidang....

A. politik
B. sosial
C. ekonomi
D. budaya

14.Jumlah negara ASEAN sekarang ini....

A. 7 negara
B. 8 negara
C. 9 negara
D. 10 negara

15.Untuk menjaga perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik, Indonesia mengirim....

A. Pasukan berani mati
B. Pasukan anti huru-hara
C. Pasukan Garuda
D. Pasukan tempur

16.Sekjen ASEAN yang pertama berasal dari negara....

A. Filipina
B. Indonesia
C. Malaysia
D. Singapura

17.Sekjen ASEAN yang sekarang adalah....

A. Dr. Surin Pitsuwan
B. H.R. Dharsono
C. Chan Kai You
D. H.E. Ong Keng Yong

18. Jakarta Informal Meeting digunakan untuk menyelesaikan masalah....

A. Filipina
B. Kamboja
C. Thailand
D. Malaysia

19.Menteri luar negeri Indonesia yang menandatangani naskah Deklarasi Bangkok adalah....

A. Ali Alatas
B. Ali Murtopo
C. Mochtar Kusuma Atmaja
D. Adam Malik

20.Peram Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN adalah sebagai pemprakarsa terbentuknya....

A. OPEC
B. Non Blok
C. ASEAN
D. APEC

21.KTT ASEAN pertama diselenggarakan di...

A. Bangkok
B. Bali
C. Manila
D. Kuala Lumpur

22.Penyelesaian konflik antar negara ASEAN dilakukan dengan cara...

A. damai
B. kekerasan
C. hukuman
D. pemboikotan

23.Visi Indonesia tentang kawasan Asia Tenggara yang berdiri atas....

A. diri sendiri
B. kaki sendiri
C. orang lain
D. pengaruh orang lain

24.Konferensi perdamaian di Paris pada tahun....

A. 1988
B. 1989
C. 1990
D. 1991

25.Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari politik....

A. luar negeri
B. sosial
C. budaya
D. ekonomi

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 1. ASEAN didirikan pada tanggal.... 
 2. Menteri luar negeri Singapura yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah.... 
 3. Negara Asia Tenggara yang belum tergabung menjadi anggota ASEAN adalah.... 
 4. Pabrik abu soda ASEAN terdapat di negara.... 
 5. Tukar-menukar misi kebudayaan termasuk kerjasama dalam bidang.... 
 6. Kekuasaan tertinggi di dalam organisasi ASEAN adalah.... 
 7. Negara di Asia Tenggara yang masuk menjadi anggota ke-10 ASEAN adalah.... 
 8. KTT ASEAN I dan IX berlangsung di negara.... 
 9. Pesta olahraga negara-neagra Asia Tenggara adalah.... 
 10. Pasukan Garuda IV dan V dikirim untuk menyelesaikan konflik perang saudara di negara.... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

 1. Sebutkan lima menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok! 
 2. Meliputi bidang apa saja kerjasama ASEAN? 
 3. Sebutkan negara-negara anggota ASEAN saat ini! 
 4. Sebutkan tiga peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara! 5. Sebutkan tiga nama tokoh bangsa Indonesia yang pernah menjadi Sekjen ASEAN!

Rujukan kunci Jawaban Soal Ujian UTS ini adalah :Ikuti terus blog Zona Soal ini agar kalian mendapatkan rangkuman materi pelajaran dan kumpulan contoh soal-soal latihan seperti soal Ulangan Tengah Semester (UTS), soal Ulangan Akhir Semester (UAS), soal  Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Bersama atau Ujian Nasional UN untuk SD, MI, SMP, SMA, SMK maupun MTs yang telah disesuaikan dengan kisi-kisi tahun ajaran terbaru.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel