Soal UTS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 2 SD Terbaru dan Kunci Jawaban

Soal UTS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 2 SD Terbaru dan Kunci Jawaban
Kali ini admin akan membagikan Soal UTS Bahasa dan Sastra Sunda Kelas 2 SD Semester 2 (genap) yang disertai dengan kunci jawaban sebagai bahan pembelajaran dalam menghadapi ulangan tengah semester 2. Bukan hanya itu saja kalian bisa download soal uas mata pelajaran bahasa dan sastra sunda ini melalui link yang sudah disediakan.

Soal UTS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 2 SD


Dibawah ini adalah 30 soal ulangan tengah semester (UTS) yang terkait dengan mata pelajaran bahasa dan sastra sunda bagi kalian yang duduk dibangku sekolah dasar (SD) kelas 2 pada semester genap.

Pertanyaan yang terkait bahasa sunda ada 20 soal pertanyaan pilihan dan 10 soal isian. Mata pelajaran bahasa dan sastra sunda diperuntukan bagi kalian yang berada di provinsi Jawa Barat.

Obrolan Bangkong jeung Mujaér

Dina hiji balong, aya sakadang Bangkong kéur nangkod dina daun taraté. Béungéutna katémbong sépa bangun aya kabingung. Torojol Mujaér ti jero balong. Pok manéhna nanya, “ kunaon manéh, kong, jiga nu bingung?”.
“Puguh kaula téh mangbingungkeun ku polah manusa. Manusa teu ngajenan ka sasama, asal ngeunah ka dirina. Ka sato résép ngagunasika,” walon Bangkong dareuda.
“Ah, urang mah pasrah we ka Pangeran da téu daya téu upaya. Géus nasib titis tulis ti ajali,”
Walon Mujaér antéb pisan.

I. Pek cakra ( X ) dma huruf a, b atawa c dina jawaban anu bener!

1. Naon judul dongeng di luhur?
a. Obrolan Sapi jeung Kuda
b. Obrolan Bangkong Jeung Mujaér
c. Obrolan Ucing jeung Muajér

2. Mujaér salah sahiji ngaran.........
a. lauk
b. kembang
c. buah

3. Saha anu ngobrol dina eta dongéng?
a. Bangkong jeung Mujaér
b. Maung jeung Domba
c. Peucang jeung Maung

4. Dina naon Bangkong nangkod?
a. daun cau
b. daun Limus
c. daun taraté

5. Saha anu nanya dina eta dongéng.........
a. bangkong
b. mujaér
c. ucing

6. Upami urang lebet ka bumi teh kedah ngucapkeun
a. Bismillah
b. Alhamdulillah
c. Salam

7. Mun rek natamu kudu.........heula panto.
a. nakolan
b. nyampaan
c. ngetrokan

8. Mun tas natamu rek balik kudu.........
a. permisi
b. uluk salam
c. bebeja

Baca heula uleman di handap!

Uleman

Kahatur réréncangan sadayana.

Assalamu’alaikum wr.wb
Réréncangan sadaya, abdi gaduh maksad hoyong kumpul ngariung pikeun tasyakuran ka Alloh Nu Maha Agung. Acarana bade dilaksanakeun dina :

Dinten/kaping : Ahad/7 Mei 2017
Waktos Tabuh 10.00 dugi ka réngsé
Padumukan : Gg. Mawar No.9 Bogor

Réréncangan sadayana diulem sumping dina waktosna. Diantos pisan. Hatur nuhun.

Bogor, 27 April 2017
Wasalam

Susi

9. Nu dibaca bieu téh disebut naon?
a. Nulis surat
b. Uleman
c. Kakawihan

10. Ti saha eta uleman téh?
a. Dedi
b. Santi
c. Susi

11. Iraha acara tasaku ran téh?
a. Ahad 7 Mei 2017
b. Senen 1 Mei 2017
c. Salasa 2 Mel 2017

12. Di mana tempat tasakuran téh?
a. Gg. Masjid Al Huda No.8 Bogor
b. Pamadukan Gg. Mawar No.9 Bogor
c. Gg. Pabuaran No. 10 Bogor

13. Nu teu ditangtoskeun dina serat uleman nyaeta.........
a. tempat
b. waktos
c. yuswa

14. Tabuh sabaraha acarana?
a. 08.00
b. 10.00
c. 07.00

15. Keur saha eta uleman tèh?
a. Réréncangan
b. Emi
c. Susi

Kunci Jawaban Soal UTS Bahasa Sunda

Kunci jawaban admin berikan tanda yang dicetak tebal pada soal, soal ini terdiri dari 30 soal, karena kesibukan para admin disekolah belum sempat diupload semuanya. Silahkan kalian download untuk selanjutnya / selengkapnya.

BACA ! Kebijakan Download Soal


  • Jika link download tidak aktif silahkan kirim email melalui halaman CONTACT yang telah disediakan.
  • Untuk menghargai dan zona soal agar tetap konsisten memberikan contoh soal2 uts sd semester 2 secara otomatis silahkan melalui form BERLANGGANAN kemudian cek email anda dan aktifkan.
  • File download bisa dengan mudah kalian dapatkan, MEMBANTU kami dengan cara membagikan / SHARE ke teman lainnya yang membutuhkan dan tanpa kalian sadari telah memberikan banyak MANFAAT untuk orang lain dan KAMI telah memberi Manfaat juga kepada adik-adik.

Download Pdf Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 2 SD

Ikuti terus blog Zona Soal ini agar kalian mendapatkan rangkuman materi pelajaran dan kumpulan contoh soal-soal latihan seperti soal Ulangan Tengah Semester (UTS), soal Ulangan Akhir Semester (UAS), soal  Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Bersama atau Ujian Nasional USBN untuk SD, MI, SMP, SMA, SMK maupun MTs yang telah disesuaikan dengan kisi-kisi tahun ajaran terbaru melalui email berlangganan GRATIS.

Demikian contoh latihan soal ujian ulangan UTS Mapel Bahasa Sunda Semester 2 untuk Sekolah Dasar kelas 2 yang disertai dengan kunci jawaban. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan SUKSES.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel