Latihan Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Latihan Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Contoh latihan soal ulangan UKK PAT mata pelajaran pelajaran Bahasa Sunda tingkat sekolah dasar kelas 1 sd semester 2 (genap) yang telah dilengkapi dengan kunci jawaban. Dibuat sebagai bahan pembelajaran dan acuan bagi adik-adik yang akan melaksanakan ulangan kenaikan akhir semester.

Bagi adik-adik yang berasal dari daerah sunda mungkin akan mudah untuk menjawabnya, namun bagi yang belum mahir bahasa sunda tentunya sangat kesulitan.

Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 1 SD


Dibawah ini adalah soal-soal bahasa sunda kelas 1 semester 2 yang dapat kalian gunakan atau sebagai bahan materi ketika akan menghadapi ulangan. Jumlah soalnya terdiri dari 20 pilihan ganda dan 10 soal isian. Selamat menjawab !


Maca

Kembang malati pulasna bodas
Kembang eros pulasna beureum
Sengitna mani meleber nyambuang
Sapakarangan aroyag katebak angin
Kukupu arenteup dina kembang
Sing geleber silih gantian
Matak resep nu ningalna

1. Kembang naon nu pulasna bodas......
a. malati
b. matahari
c. eros

2. Naon pulasna kembang eros......
a. bodas
b. beureum
c. hejo

3. Kembang seungitna mani..........
a. nyambuang
b. mabok
c. bau

4. Sato naon nu areunteup dina kembang.........
a. simeut
b. sireum
c. kupu - kupu

5. Hate kuring mani ... ningalina........
a. reseup
b. atoh
c. sebet

6. Titenan gambar sato ieu ngarana.......
a. simeut
b. kupu - kupu
c. papatong

7. Paranti nulis dina bor......
a. areng
b. patlot
c. kapur

8. Cengek rasana.....
a. pait
b. lada
c. amis

9. Udin : Na nambut buku bahasa sunda
Nana :............
Jawaban Nina nyaeta..........
a. Mangga, tapi tong lami
b. Ulah, rek di pake
c. Teu aya.

10. Dani nginjeum patlot nya, bahasa
Lemesna nyaeta...........

a. Dani nginjem patlot
b. nginjem atuh patlotna
c. nambut patlotnya

Pupuh Maskumambang

kaduhung
aduh ema hate kuring mani sedih
henteu naek kelas,
kuring loba teuing ulin, kubatur di lelewaan
kumaha atuh din kuring mani sedih,
sangsara sorangan, kuring janji arek tigin
sumanget kana diajar

11. Pupuh ieu ngarana.......
a. Asmarandana
b. Sinom
c. Maskumambang

12. Judul pupuh ieu nyaeta........
a. sakola
b. kaduhung
c. naek kelas

13. Lamun hayang naek kelas kudu loba........
a. ulin
b. diajar
c. sare

14. Budak nu kedul mah tara daek......
a. ulin
b. mikir
c. diajar

15. Budak pinter mah tara loba.........
a. sakola
b. mangkir
c. ulin

16. Nina ... babaturan nu gering.
a. ngalongok
b. babantu
c. sakola

17. Kalimat anu saluyu jeung gambar nyaeta......
a. Barudak keur maen bola
b. Barudak keur senam
c. Barudak keur latumpatan

18. Sirah lemesna...........
a. Damis
b. Pangambung
c. Mastaka

19. Kadaharan ciri has kota Bogor nyaeta......
a. taleus
b. empe - empe
c. dodol

20. Titenan gambar, pakakas dapur ieu naon ngarana......
a. aseupan
b. boboko
c. dulang

Jika ingin mendapatkan gambar secara lengkap silahkan adik-adik download terlebih dahulu dan gunakan aplikasi acrobat reader untuk membukanya. 

Download Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 1 SD

Kunci Jawaban bukan untuk dibuat bahan mencontek, hanya untuk pembanding saja dengan kunci jawaban yang telah kalian gunakan sebelumnya.
Demikian uraian contoh soal UKK PAT mapel bahasa sunda semester 2 kelas 1 yang telah dilengkapi dengan kunci jawaban tahun ajaran 2019. Share dan bagikan jika ini bermanfaat agar lebih menjadi banyak manfaat dan membantu blog ini agar tambah semangat membuat konten maupun materi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Selamat Belajar dan Sukses Yah !

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel